แอมโมเนีย

สิ่งมีชีวิตที่มีแอมโมเนียเป็นพื้นฐาน

แอมโมเนีย สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมายังโลกของเรานั้น บางเรื่องเป็นเรื่องที่เราเองก็ยากจะเข้าใจ แต่ถึงอย่างไรมนุษย์เราต่อให้จะเป็นเรื่องที่ยากแค่ไหน แต่สุดท้ายแล้วมนุษย์เราก็จะต้องหาคำตอบของคำถามเหล่านั้นมาให้ได้อยู่ดี บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นมีหลายเรื่องที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ประหลาดเอามากๆ แต่มันก็เป็นเรื่องประหลาดที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย

น้ำนั้นถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญของทุกชีวิตบนโลกของเราใบนี้ ร่างกายของคนเรานั้นใช้ของเหลวในการเป็นตัวทำละลาย  ซึ่งจำเป็นสำหรับปฏิกิริยาเคมีเกือบทั้งหมดสำหรับการสร้างพลังงานและรักษาหน้าที่สิ่งนี้เราสามารถเห็นได้ในมนุษย์จนไปถึงจุลินทรีย์ ที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ถ้าหากว่ามีทางเลือกอื่นนอกจากน้ำแล้ววิทยาศาสตร์ล่าสุด    

แสดงให้เรานั้นได้เห็นว่ามันมีอยู่จริง สำหรับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสารอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันจำเป็นที่จะต้องมีช่วงอุณหภูมิที่เป็นของเหลว เป็นของเหลวที่อยู่บนดาวเคราะห์ที่มีอณหภูมิต่ำมาก ซึ่งบนโลกของเราแห่งนี้นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดทั้งปี น้ำนั้นจะสามารถคงอยู่ในรูปของของเหลวได้ ในอุณหภูมิระหว่าง 0-100 องศาเซลเซียส แต่เกิดว่าอุณหภูมิลดลงต่ำกว่านี้ละก็

จะมีสิ่งใดที่จะสามารถคงสภาพของการเป็นของเหลวได้อีกต่อไปได้  แอมโมเนียนี้เป็นสารประกอบเคมีที่จะประกอบไปด้วยธาตุ ไฮโดรเจน และไนโตรเจน ซึ่งแอมโมเนียนั้นจะสามารถคงอยู่ในรูปแบบของของเหลวได้ที่อุณหภูมิระหว่างติดลบ 77.7 ไปจนถึง ติดลบ 73.3 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงที่บางคนนั้นอาจจะคิดว่าอุณหภูมิดังกล่าวนี้เย็นเกิดไปที่จะช่วยค้ำจุนชีวิตต่อไปได้ แต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่ปฏิกิริยาและกระบวนการที่เกิดขึ้นที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตที่ยังคงมีอยู่แม้ว่ามันอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีความเร็วที่ช้าลงก็ตาม

ดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่ใช้แอมโมเนียในฐานเป็นของเหลวตัวทำละลายสารเคมี สิ่งมีชีวิตเหล่านี้น่าจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าสิ่งมีชีวิตที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย แต่กลับกัน พวกมันก็จะเผาผลาญพลังงานรวมไปถึงการวิวัฒนาการได้ช้ากว่าสิ่งมีชีวิตที่มีน้ำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

สุดท้ายนี้อย่างไรก็ตาม ต่อให้สิ่งมีชีวิตในอนาคตจะใช้น้ำหรือไม่ใช้น้ำที่เป็นของเหลวเป็นตัวทำละลาย แต่สุดท้ายแล้วในตอนี้เวลานี้น้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกของเราอยู่ ต่อให้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร เราก็คงจะทำได้เพียงปล่อยมันให้เป็นเรื่องของอนาคต ถ้ามันจะเกิดขึ้นเราเองก็ไม่สามารถที่จะห้ามมันได้

 

ขอขอบคุณ  ufabet บาคาร่า  ที่ให้การสนับสนุน