Counter-Earth

โลกของเราในปัจจุบันนี้เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับในอดีตที่เคยผ่านมาแล้วนั้น แน่นอนว่าเทียบกันไม่ติดเลยที่เดียว เพราะจากอดีตมาจนถึงในปัจจุบันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก   ในเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ต่าง ๆ ความคิดต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันนี้ก็ได้มีเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการอำนวยความสะดวก 

เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่นอกจากเทคโนโลยีที่ต่างๆ ที่เราในชีวิตประจำวันแล้วจะมีความพัฒนาก้าวหน้าไปมากแล้วก็ยัง  มีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ก็มีความก้าวหน้าอีกด้วย

ความพัฒนาก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางอวกาศนั้น  เป็นผลดีต่อนักดาราศาสตร์ละนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะในการศึกษาสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกโลกอย่างเช่น การสำรวจดาวเคราะห์ทั้งในระบบและนอกระบบหรือแม้แต่การการที่จะค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ๆ ก็จะสามารถทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาเป้นอย่างมาก ในสตวรรษที่4 ก่อนคริสการนักนักปรัชญาชาวกรีฑ

ที่มีชื่อว่า Philolaus Universe เข้าเสนอการมีอยู่ของดาวเคราะห์ที่เขาเรียกมันว่า Counter-Earth หรือแปลเป็นไทยได้ว่าโลกที่อยู่ในทางตรงกันข้าม ซึ่งเขาเชื่อกันว่า Counter-Earth ที่ว่านี้จะอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามกับโลกของระบบสุริยะจักรวารเสมอ

ซึ่งนั้นก็หมายความว่าดวงอาทิตย์ โลก และ Counter-Earth จะอยู่ในแถวเดียวกันเสมอ Philolaus Universe เชื่อว่า Counter-Earth นั้นจะมองเห็นไม่เห็นจากโลกของเราเพราะ Counter-Earth จะถูกบดบังโดยดวงอาทิตย์ แต่ในวันนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงเพราะถ้ามันนั้นมีอยู่จริง เราก็จะสามารถมองเห็นมันได้จากโลกของเรานั้นเอง เพราะดาวเคราะห์ทุกดวง  ที่อยู่ในระบบสุริยะจะได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ถ้า Counter-Earth มีอยู่จริงแรงโน้มถ่วงของดาวพุธดาวศุกร์

จะเปลี่ยนวงโคจรของ Counter-Earth ให้เปลี่ยนตำแหน่งจากฝั่งตรงข้ามของระบบสุริยะให้ Counter-Earth นั้นสามารถโคจรเข้าใกล้โลกได้มากขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะสามรถที่จะมองเห็น Counter-Earth ได้จากโลกของเรา หนึ่งในสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อโลกของเราและ Counter-Earth ได้มาพบกันนั้นก็คือดาวเคราะห์ทั้งสองอาจจะชนกัน

และหลอมรวมเพื่อสร้างโลกใหม่หรือไม่ก็ดาวเคราะห์ทั้งสอง  อาจจะพลาดกันการชนกันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงอันยิ่งใหญ่ของทั้งคู่ กระทั่งในที่สุด Counter-Earth ก็จะถูกโยนเข้าสู่วงโคจรใหม่ แต่ทั้งนี้เหตุการณ์ที่ว่าคงจะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะ Counter-Earth ที่ว่านี้ก็ไม่มีจริงเช่นเดียวกัน

  

 

สนับสนุนโดย    ติดต่อ ufabet