ถ้าโลกหยุดหมุน

ถ้าโลกหยุดหมุน มนุษย์ต้องลงไปอาศัยใต้ดิน

ถ้าโลกหยุดหมุน โดยปกติแล้วโลกของเราจะหมุนโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ และหมุนรอบตัวเองด้วย เคยสงสัยกันไหมว่าถ้าโลกหยุดหมุนแล้วจะเป็นอย่างไร แล้วมนุษย์จะสามารถอยู่รอดจากเหตุการณ์นี้ได้หรือไม่ การที่โลกหยุดหมุนนั้นในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้คำตอบในความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ แต่ถ้าหากเกิดขึ้นจริงก็ได้มีข้อสันนิฐานออกมาแล้วว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อโลกบ้าง การหมุนตัวของโลกนั้นหลักๆแล้วมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของเวลาอย่างแน่นอน และปรากฏการณ์ที่จะเกิดจากข้อสันนิฐานต่างๆอย่าง การลอยตัว ทุกอย่างบนโลกรวมถึงสิ่งมีชีวิตก็ลอยขึ้นสู่อากาศ

เกิดแรงเหวี่ยงอย่างรวดเร็วทำให้ทุกสิ่งถูกเหวี่ยงอยู่ท่ามกลาวอากาศ ก่อให้เกิดพายุที่มีความรุนแรงมาก พลังงานบนโลกหยุดทำงาน ส่งผลให้ระดับน้ำในทะเลและในมหาสมุทรก่อตัวขึ้นสูงจนกลายเป็นคลื่นยักษ์สึนามิที่ทำลายพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทะเล เกิดลมพายุที่รุนแรง ซึ่งเป็นผลให้ชั้นบรรยากาศของโลกทุกชั้นล้มเหลว มีปัญหาของการไหลเวียนอากาศ ระยะเวลาบนโลกก็ยาวนานมากขึ้น จาก 1 วัน มี 24 ชั่วโมง ก็เปลี่ยนแปลงเป็น 1 วัน เท่ากับ 365 วัน ที่เราจะสามารถพบกับเวลาเช้าและเวลากลางคืนได้ น้ำในจุดของเส้นศูนย์สูตรจะมีแรงเหวี่ยงเกิดขึ้น

ทำให้น้ำกัดเซาะแทรกไปตามแผ่นดิน จนทำให้พื้นแผ่นดินถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งไปทางงขั้วโลกเหนือ อีกส่วนไปขั้วโลกใต้ มีดารคาดคะเนว่าในอนาคตถ้าเป็นเช่นนี้ จะมีการเรียกชื่อทวีปใหม่ที่ไม่เหมือนับปัจจุบัน คือ ทวีปเหนือ ทวีปใต้ สภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลง โลกจะเหลือแค่ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน กับ ฤดูหนาว เท่านั้น ซึ่งแต่ละฤดูมีระยะเวลา 6 เดือนเท่ากัน โลกจะมีความคล้ายกับดาวพุธ ที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งร้อน และ ฝั่งหนาว โดยทั้ง 2 ฝั่งนี้จะไม่มีทางสลับกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้สนามแม่เหล็กของโลกก็จะหายไปอีกด้วย สนามแม่เหล็กถือได้ว่าสิ่งที่ช่วยปกป้องเรื่องรังสีที่เข้าทำลาย

หากสูญเสียสนามแม่เหล็กไปจะทำให้รังสีและลมสุริยะเข้ามาปะทะโลก ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกได้ เพราะเหตุนี้จึงการคิดว่าถ้าหากว่ามนุษย์เราไม่สามารถอยู่บนพื้นแผ่นดินได้ ทางออกที่จะทำให้มนุษย์รอดคือการอพยพลงไปอาศัยอยู่ใต้ดินเท่านั้น และถ้าหากจะต้องขึ้นบนพื้นแผ่นดินก็จะต้องสวมชุดป้องกันอย่างมิดชิด

เพราะบนพื้นโลกนั้นจะเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษ ข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดยังเป็นเพียงแค่การสันนิฐานเท่านั้น เพราะเหตุการณ์โลกหยุดหมุนนั้นยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่ก็ไม่ได้ความว่าจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกหลายพันล้านปีข้างหน้า จนถึงตอนนี้เองมนุษย์เราอาจจะมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เพื่อหาสิ่งที่จะมาช่วยทำให้มนุษย์สามารถอยู่รอดต่อไปได้ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาจริงๆ

 

 

สนับสนุนโดย   holiday palace สมัคร