ก๊าซธรรมชาติ ที่นำมาใช้งานได้หลากหลาย

โลกของเรานั้นเกิดขึ้นมาเมื่อ 4,600 ล้านปีที่แล้ว ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากเลยทีเดียว  ก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งเมื่อตอนที่โลกก่อตัวขึ้นในช่วงแรกๆ นั้นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่บนโลกของเราจนเมื่อมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้น แต่กว่าที่จะมีออกซิเจนเกิดขึ้นมานั้นก็ผ่านมาแล้ว

หลายพันล้านปี ซึ่งแน่นอว่าเมื่อมีออกซิเจนก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นและในตอนั้นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นก็คือสัตว์ทะเล และสาหร่าย แล้วเมื่อมันตายก็จมลงสู่ก้นมาหาสมุทรและทับถมกันจนเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าปิโตเลียม

หลายๆ คนคงจะเคยได้ยินคำว่าปิโตเลียมอย่างแน่นอน เพราะปิโตเลียมนั้นเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเมื่อเรียนวิทยาศาสตร์ ปิโตเลียมนั้นเมื่อขุดขึ้นมาจะได้ผลิตภัณฑ์ก็คือ น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพลังงานที่ใช้มากที่สุดก็ได้มาจากน้ำมันดิบนั้นเองส่วนก๊าซธรรมชาตินั้นก็เป็นพลังงานที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่คุณรู้หรือไม่ว่ากว่าที่ก๊าซธรรมชาติจะเดินทางมาถึงมือของเรานั้น

จะต้องผ่านอะไรมาบ้าง ก๊าซธรรมชาตินั้นก็คือเชื้อเพลิงปิโตเลียมเหมือนกับน้ำมันดิบ แต่มันจะอยู่ในสถานะก๊าซ ซึ้งมันจะเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ ภายใต้ความร้อยและแรงกดดันเป็นเวลายาวนานหลายร้อยล้านปี ก๊าซธรรมชาตินั้นจะมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมอยู่ด้วยกัน เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน

และนอกจากนี้ยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไนโตเจน และน้ำอีกด้วย ก๊าซธรรมชาตินั้นไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศ จึงลอยขึ้นสู่ที่สูงได้ เผาไหม้สมบรูณ์ และติดไฟยาก จัดว่าเป็นพลังงานที่สะอาดและปลอดภัยและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับก๊าซธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ได้มาจากปิโตเลียมละกว่าที่ปิโตเลียมจะเกดขึ้นมานั้นก็ใช้เวลานานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

เพราะแบบนี้เมื่อเราคิดที่จะใช้พลังงานจาก ทั้งน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาตินั้นต้องคิดให้ดีก่อนที่เราจะใช้ไป เพราะมันนั้นใช้แล้วหมดไปและตอนนี้ก็เริ่มที่เหลือน้อยลงเรื่อยๆ อีกด้วย

สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบหรืก๊าซธรรมชาติที่ได้มาจากปิโตเลียมทั้งสองอย่าง แต่ทั้งสองอย่างนี้ก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันตามลักษณะของมัน แล้วกว่าที่พวกมันจะเกิดขึ้นมาแล้วเรานำเอามาใช้ได้นั้นต้องใช้เวลามากพอสมควร เพราะแบบนี้เราจะต้องรู้จักคุณค่าของมันให้มากๆ ละใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ในปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่ต้องการใช้พลังงาน ดังนั้นพลังงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างในการดำรงชีวิต

 

สนับสนุนโดย.    betufa สมัคร